Privacy verklaring

Privacyverklaring Website Martin Geel Fotografie

Verwerking van uw persoonlijke gegevens gebeurt op grond van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG, of GDPR genoemd). Handhaving van deze regels wordt in Nederland uitgevoerd door de Autoriteit persoonsgegevens.

‘Martin Geel Fotografie’ draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van bestanden waarin persoons- en verkeersgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor bevoegde personen en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Martin Geel Fotografie’ zal uw gegevens niet ter beschikking stellen aan derden.

‘Martin Geel Fotografie’ zal nooit commercieel misbruik maken van de door u passief of actief verstrekte gegevens.

U hebt de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien en bij eventuele onjuistheden te laten corrigeren.

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.

Voor algemene informatie over de AVG verwijzen we u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

‘Martin Geel Fotografie’ spant zich in te waarborgen dat de personen die afgebeeld staan op deze website daartoe goedkeuring hebben verleend. Indien u daar opmerkingen of klachten over hebt, dan kun u die e-mailen naar: info@martingeelfotografie.nl

‘Martin Geel Fotografie’ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het verdient aanbeveling om dit privacy beleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.